Archive

Posts Tagged ‘ตัวอย่างงาน’

ลองทำปฏิทินแบบส่วนตัวส่งให้ลูกค้าและคนรู้จักในวันปีใหม่ปี 2014

ลองทำปฏิทินแบบส่วนตัวส่งให้ลูกค้าและคนรู้จักในวันปีใหม่ปี 2014

ลองทำปฏิทินส่งให้ลูกค้าและคนรู้จักในวันปีใหม่ปี 2014

เพื่อความสำพันธ์ที่ดีกับคนสำคัญหรือคนพิเศษ

ทดลองเผื่อสำหรับปีต่อ ๆ ไป ลองทำแค่คนเดียวนี้แหละ พอดีปลายปีต้นปีนี้ธุระเยอะและต้องไปต่างจังหวัดด้วย

ลองเอาไปใช้นะครับ ทำรูปส่งให้เฉพาะคนพิเศษในเทศกาลต่าง ๆ

ใกล้ ๆ ก็วาเลนไทน์นี้ น่าจะดี น่าประทับใจกว่าส่งรูปจากในอินเตอร์เนทครับ

Advertisements
%d bloggers like this: