Archive

Archive for the ‘Travel’ Category

I’m back

ว่างเว้นไปนาน  วันนี้กลับมาใช้ที่นี่ใหม่ อ่านเพิ่มเติม…

Advertisements
หมวดหมู่:Diary, Travel

อุทยาน แห่งชาติส่วนใหญ่จะเปิดให้ท่องเที่ยวได้ตลอดปี แต่จะมีบางแห่งมีกำหนดปิดเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ มีการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ เกิดการกระจายตัวของการท่องเที่ยวไปในแหล่งท่องเที่ยวอื่น ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติอันเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ไม่ปลอดภัยในการเข้าไปท่องเที่ยวและพักแรม <<< ดูประกาศกรม คลิกที่นี่ >>>

สำหรับ อุทยานแห่งชาติบางแห่ง มีกำหนดเปิดการท่องเที่ยวเฉพาะจุดในแต่ละปีไม่แน่นอน ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เปิดให้ท่องเที่ยวยอดเขาพระบาท ซึ่งเป็นสถานที่มีหินรูปร่างแปลกๆ มีตำนานเกี่ยวข้องกัน เช่น หินบาตรคว่ำ ศิลาเจดีย์ ถ้ำฤาษี ลานแข่งรถพระอินทร์ หินรูปเต่าและรูปช้าง  

อุทยานแห่งชาติ กำหนดปิด
ของทุกปี
บริเวณที่ปิดการท่องเที่ยว
ภาคเหนือ
ขุนแจ 1 มี.ค. – 31 ต.ค. พักกางเต็นท์ เดินศึกษาธรรมชาติ ดูนก ชมทะเลหมอก ปั่นจักรยาน และถ่ายภาพ
ขุนน่าน 1 ก.ค. – 30 ก.ย. ลำน้ำว้าตอนบน
ขุนสถาน 1 ก.ค. – 30 ก.ย. ถ้ำละโอ่ง น้ำตกผาแดง น้ำตกขุนลี น้ำตกตาคลี น้ำตกน้ำลีหลวง และดอยธง
คลองตรอน 15 ม.ค. – 15 พ.ค. ยอดภูเมี่ยง
ดอยฟ้าห่มปก 1 พ.ค. – 30 ก.ย. ยอดดอยฟ้าห่มปก
ดอยภูคา 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. เดินป่าท่องธรรมชาติ เที่ยวน้ำตก เที่ยวถ้ำ และพักแรมดอยภูแว
1 ก.ค. – 30 ก.ย. ล่องแก่งน้ำว้า
ดอยสุเทพ-ปุย 1 พ.ค. – 30 ก.ย. ลานกางเต็นท์ยอดดอยปุย
ดอยหลวง 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. น้ำตกปูแดง น้ำตกวังแก้ว และน้ำตกจำปาทอง
ตาดหมอก 1 ก.ค. – 30 ก.ย. น้ำตกตาดหมอก และน้ำตกสองนาง
ทุ่งแสลงหลวง 1 ธ.ค. – 30 ก.ย. ทุ่งโนนสน
1 ก.ย. – 31 ต.ค. น้ำตกแก่งโสภา ถ้ำเดือนถ้ำดาว ถ้ำพระวังแดง สะพานสลิง (จุดกางเต็นท์พักแรม)
น้ำตกชาติตระการ 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. น้ำตกชาติตระการ น้ำตกนาจาน ผาแดง และผากระดานเลข
ภูซาง 1 ก.ค. – 30 ก.ย. ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าพรุภาคเหนือภูชมดาว (ดอยผาหม่นน้อย)
แม่เมย 1 พ.ค. – 31 ต.ค. บริเวณถ้ำแม่อุสุ
แม่ยม 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. แก่งเสือเต้น
แม่วงก์ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. ยอดเขาโมโกจู น้ำตกแม่กระสา และน้ำตกแม่เรวา
เวียงโกศัย 1 ก.ค. – 30 ก.ย. น้ำตกแม่เกิ้งหลวง
ศรีลานนา 1 ส.ค. – 31 ต.ค. น้ำตกม่อนหินไหล และน้ำตกป่าพูล
ศรีสัชนาลัย 1 มิ.ย. – 31 ต.ค. น้ำตกตาดดาว
ห้วยน้ำดัง 1 ก.ค. – 30 ก.ย. เส้นทางเดินป่าและล่องแพลำน้ำแม่แตง
ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก
แก่งกระจาน 1 ส.ค. – 31 ต.ค. บ้านกร่าง และเขาพะเนินทุ่ง
ลำคลองงู 1 มิ.ย. – 29 ก.พ. ถ้ำนกนางแอ่น และถ้ำเสาหิน
เขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด 1 พ.ค. – 30 ก.ย. เกาะทะลุ และเกาะกุฎี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขาใหญ่ 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. เส้นทางศึษาธรรมชาติ และบริเวณจุดชมวิวผาเดียวดาย
ภูกระดึง 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. ยอดภูกระดึง
ผาแต้ม 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. ป่าดงนาทาม
ภาคใต้
แก่งกรุง 1 ต.ค. – 25 ธ.ค. กิจกรรมท่องเที่ยวลำน้ำคลองยัน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านบางจำ – ที่ทำการการอุทยานแห่งชาติ
เขาปู่-เขาย่า 15 พ.ย. – 15 ธ.ค. น้ำตกเหรียงทอง น้ำตกหนานปลิว น้ำตกควนประ น้ำตกปากแจ่ม น้ำตกน้ำปลิว และน้ำตกธาราวารินทร์
เขาพนมเบญจา 10 มิ.ย. – 31 ต.ค. ยอดเขาพนม
เขาสก 1 พ.ค. – 31 ต.ค. เส้นทางชมบัวผุด กม.111
1 มิ.ย. – 14 ธ.ค. น้ำตกสิบเอ็ดชั้น น้ำตกบางเลียบน้ำ ตั้งน้ำ น้ำตกโตนกลอย น้ำตกธารสวรรค์ ถ้ำน้ำทะลุ ถ้ำสี่รู และถ้ำค้างคาว
เขาหลวง 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. ยอดเขาหลวง
คลองพนม 1 พ.ค. – 31 ต.ค. เส้นทางชมบัวผุดบริเวณเขาหลังบ้านถ้ำผึ้ง
ตะรุเตา 16 พ.ค. – 15 พ.ย. หมู่เกาะอาดัง-ราวี
ใต้ร่มเย็น 15 ส.ค. – 30 พ.ย. เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกล เขาหนอง-สันเย็น และน้ำตกทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
ธารเสด็จ – เกาะพะงัน 1 ต.ค. – 23 ธ.ค. น้ำตกธารเสด็จ
ศรีพังงา 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. น้ำตกตำหนัง น้ำตกโตนอู และน้ำตกโตนเด้ง
หมู่เกาะชุมพร 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. หมู่เกาะชุมพร (เฉพาะหมู่เกาะ)
หมู่เกาะพยาม 16 พ.ค. – 15 พ.ย. อ่าวไข่เต่า เกาะช้าง
หมู่เกาะเภตรา 1 พ.ค. – 31 ต.ค. หมู่เกาะเภตรา (เฉพาะหมู่เกาะ)
หมู่เกาะลันตา 16 พ.ค. – 31 ต.ค. เกาะรอก หินแดง – ม่วง และเกาะตุกนลิมา (เกาะห้า)
หมู่เกาะสิมิลัน 1 พ.ค. – 31 ต.ค. ปิดทั้งหมด
หมู่เกาะสุรินทร์ 1 พ.ค. – 31 ต.ค. ปิดทั้งหมด
หมู่เกาะอ่างทอง 1 พ.ย. – 30 พ.ย. ปิดทั้งหมด
หาดขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้ 1 พ.ย. – 31 ม.ค. กิจกรรมล่องเรือในทะเล
1 พ.ย. – 29 ก.พ. น้ำตกท่าน้อย น้ำตกหนานไผ่ และน้ำตกเสม็ดชุน
1 พ.ย. – 29 ก.พ. ถ้ำวังทอง
หาดเจ้าไหม 15 พ.ค. – 15 พ.ย. เกาะมุกต์ ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก และเกาะแหวน
แหลมสน 16 พ.ค. – 15 พ.ย. หมู่เกาะกำ

http://www.dnp.go.th/parkreserve/close_np.asp?lg=1 

หมวดหมู่:Library, Travel

สถานที่ชม นางพญาเสือโคร่ง ดอกซากุระเมืองไทย เวลาบาน เบอร์ติดต่อ

1. ขุนช่างเคี่ยน ดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ค่าเข้าชม: ไม่เก็บ
บริการ: เยี่ยมชม และถ่ายภาพดอกนางพญาเสือโคร่งบานสะพรั่ง บริการบ้านพักทั้งหมด7 หลัง ราคา 600 บาท/หลัง มีบ้านหลังใหญ่มี 2 หลัง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลังละ 10 คน หลังเล็กสามารถพักได้หลังละ 8 คน 2 หลัง 6 คน 2 หลังและ 2 คน 1หลัง ราคาเท่ากันทุกหลัง มีที่สำหรับกางเต็นท์เกิน 50 ที่ ค่าบำรุงเต็นท์เล็ก100บาท เต็นท์ใหญ่คิดเป็นหัว 50บาท/หัว มีบริการอาหาร-เครื่องดื่ม (ต้องแจ้งล่วงหน้า)
ช่วงเวลาการผลิดอกนางพญาเสือโคร่ง : หลังวันที่ 15 มกราคม 2556
การเดินทาง : ใช้เส้นทางถนนห้วยแก้ว อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นดอยสุเทพผ่านพระตำหนักภูพิงค์ แยกขวาที่สามแยกไปหมู่บ้านม้งดอยปุย จากนั้นเลี้ยวไปขุนช่างเคี่ยน ประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง การเดินทางสามารถเข้าถึงโดยรถยนต์ หรือจะเช่ารถสองแถวที่เชิงดอยสุเทพ มีบ้านพัก และจุดกางเต็นท์บริการ
เบอร์ติดต่อ : ศูนย์วิจัย และฝึกอบรมที่สูง คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0 5394 4052, 0 5322 2014
2. ขุนแม่ยะ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ถนนหมายเลข 1095 แม่มาลัย-ปาย)
ค่าเข้าชม: ไม่เก็บ
บริการ: เยี่ยมชม และถ่ายภาพดอกนางพญาเสือโคร่งบานสะพรั่ง รับนักท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 300 คน ต้องนำเต็นท์และอาหารไปเอง (ต้องแจ้งล่วงหน้า)
ช่วงเวลาการผลิดอกนางพญาเสือโคร่ง : วันที่ 12-26 มกราคม 2556
การเดินทาง : การเดินทางเข้าถึงค่อนข้างลำบาก ต้องใช้รถขับเคลื่อน 4 ล้อ ถนนเป็นลูกรังดินแดง ไปตามทางหลวงหมายเลข 1095 แม่มาลัย-ปาย ใช้เวลาในการเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่ประมาณ 2-3 ชั่วโมง
เบอร์ติดต่อ : 0 5321 7453
3. ดอยอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2512 ตั้งอยู่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร มีชื่อเสียงในเรื่องของความงดงามของไม้ดอก พืชผัก และไม้ผลเมืองหนาวท่ามกลางอากาศที่ หนาวเย็นตลอดทั้งปี ภายในมีสวนดอกไม้ในร่ม สวนดอกไม้กลางแจ้ง แปลงผัก ผลไม้เมืองหนาวมากกว่า60 ชนิด และมีสิ่งอำนวยความสะดวกบริการนักท่องเที่ยวครบครัน ทั้งที่พัก ร้านอาหาร และมีสถานที่กางเต็นท์ ดอยอ่างขาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ 137 กม. แยกซ้ายเข้าไปอีก 25 กม. ดอยอ่างขางเป็นเทือกดอยสูงติดกับสันเขาพรมแดนประเทศพม่า
บริการ : จุดเด่นที่นักท่องเที่ยวไปเยือนดอยอ่างขางคือการไปเที่ยวชมดอกไม้เมืองหนาวภายโครงการหลวงอ่างขาง สถานีเกษตรดอยอ่างขางได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 2512 ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อวิจัยพืชเมืองหนาวเพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกทดแทนฝิ่นและหยุดการทำลายป่า ดอยอ่างขางมีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบในหุบเขาลักษณะเหมือนท้องกะทะหรือเหมือนอ่าง อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 1,400 เมตร ภายในโครงการมีสถานที่น่าสนใจได้แก่ แปลงทดลองปลูกพืชผลไม้เมืองหนาว ได้แก่ สวนบ๊วย สวนท้อ สตอบอรี่ กีวี่ พลับ สาลี่ เบอลี่บูล ภายในโครงการหลวงมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ สวนแปดสิบ โรงเรือนไม้ในร่ม โรงเรือนกุหลาบ แปลงผัก ป่าซากุระ ป่าเมเปิล พระตำหนักอ่างขาง สวนบอนไซ
ค่าเข้าชม : คนละ 50 บาท เปิดเวลา 06.00 – 18.00 น. ช่วงเวลาการผลิดอกนางพญาเสือโคร่ง : หลังวันที่ 15 มกราคม 2556
การเดินทาง : การเดินทาง จากเชียงใหม่ ใช้เส้นทางสาย 107 เชียงใหม่-ฝาง เป็นเส้นทางผ่านแม่ริม แม่แตง เชียงดาว ทางแยกเข้าดอยอ่างขางมี 2 เส้นทาง คือ แยกซ้ายที่ กม.79เป็นเส้นทางใหม่ที่ไม่ชันมากแต่ทางจะเปลี่ยวหน่อย ระยะทางจากแยกทางหลวงสาย 107ไปจนถึงอ่างขางมีระยะทางประมาณ 50 กม. อีกเส้นทางคือแยกที่ กม.137 มีระยะทางถึงอ่างขางประมาณ 25 กม. เป็นเส้นทางที่สั้นแต่ชันมาก รถเก๋งและรถทุกชนิดขึ้นได้ถ้าคนขับมีฝีมือ ถ้าไม่แน่ใจให้จอดรถไว้ที่วัดที่ปากทาง กม.137 หรือจอดรถไว้ที่บริเวณลานจอดรถเอกชนมีรั้วมิดชิด สถานที่รับจอดรถอยู่ตรงข้ามกับปากทางเข้าดอยอ่างขาง ค่ารถจอดคันละ 50 บาท แล้วนั่งรถสองแถวขึ้นไป หรือเหมารถขึ้นไปเส้นทางขึ้นดอยอ่างขางสูงชันคดเคี้ยวและอันตรายถึงแม้ปัจจุบันมีการปรับปรุงผิวทางจราจรไว้ดีแล้วก็ยังมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อย ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากเบรคไหม้เบรคแตกขณะลงเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถเกียร์ออโต้
เบอร์ติดต่อ : 0 5345 0107-9, 0 5345 0031
4. ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ถือเป็นโครงการหลวงขนาดใหญ่ที่มีความสำคัญแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ไม่ไกลนักจาก สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งใจกลางหุบเขาสูง จึงมีความงดงามของสภาพพื้นที่ ซึ่งปกคลุมด้วยสภาพ อากาศหนาวเย็น ตลอดทั้งปี
บริการ : มาที่นี่นอกจากเราจะได้ชมแปลงพืชผัก ไม้ผลเมืองหนาวต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสาลี่ พลัม ท้อ แนคตารีน หรือสตรอเบอร์รี่ หากมาในช่วงต้นถึงปลายเดือน ม.ค. ของทุกปี จะได้ชมดอกพญาเสือโคร่งหรือซากุระเมืองไทย ที่จะบานสะพรั่งเป็นสีชมพูสวยงามตลอด ริมทาง มีบ้านพักรับรองภายในศูนย์ฯ จำนวน 5 หลังรับรองได้หลังละ 6-15 คน ราคาที่พักหลังละ 500, 800 และ1,200/คืน ส่วนเต็นท์มีขนาด 2 คน ให้บริการราคา 100 บาท/ถุง/คืน กรณีนำเต็นท์มาเองคิดค่าบริการพื้นที่30 บาท/หลัง/คืน ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)บ้านขุนวาง หมู่12 ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ 50360
การผลิดอกนางพญาเสือโคร่ง : หลังวันที่ 7 มกราคม 2555
การเดินทาง : การเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนตัว จากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 108 (เชียงใหม่-ฮอด) ก่อนถึงอำเภอจอมทอง มีทางแยกขวามือขึ้น ดอยอินทนนท์ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1009 ราวหลักกิโลเมตรที่30-31 มีสามแยกตรงหมู่บ้านขุนกลาง ก็เลี้ยวขวาไปอีก 16 กิโลเมตร จะถึงหมู่บ้านขุนวาง เลยหมู่บ้านไปประมาณ2 กิโลเมตร ก็จะถึงสถานนีเกษตรฯ ขุนวาง ถนนเป็นถนนลาดยาง อาจจะมีหลุมบ้าง โดยรถสาธารณะ หากต้องการเดินทางวางโดยไม่มีรถส่วนตัว ต้องอาศัยเช่ารถสองแถวสีเหลืองโดยสามารถเช่าได้ตรงอำเภอจองทอง ตรงคิว รถสองแถวขึ้นดอยอินทนนท์ตรงวัดพระธาตุศรีจอมทอง
ติดต่อ : 0-53 114 133 , 08-1960 2033การ
5. ดอยหลวงเชียงดาว ดอยแม่ตะมาน ป่าเกี๊ยะ
มี ลักษณะเป็นเทือกเขา ซึ่งเทือกเขาเหล่านี้ประกอบไปด้วยยอดเขาสูงหลายยอด ยอดเขาที่สูงที่สุดเรียกว่าดอยหลวงเชียงดาว มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 2,220 เมตรครอบคลุมพื้นที่ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง ตำบลเมืองงาย ตำบลเมืองคลง ตำบลเชียงดาวและตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ดอยหลวงเชียงดาว สูงเป็นอันดับ 3 ของประเทศ สูงถึง 2,275 เมตร รองจากดอยอินทนนท์ 2,565 เมตร และดอยผ้าห่มปก 2,285 เมตร และยังเป็นเทือกเขาหินปูนที่มีความสูงมากที่สุดในไทย
การเดินทาง : ดอยเชียงดาวอยู่ทางเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ ไปทางอำเภอเชียงดาว
โดยรถยนต์
ใช้ เส้นทางหลวงหมายเลข 107 ระยะทางประมาณ 72 กิโลเมตร ถึงทางแยกไปบ้านถ้ำ (เชียงดาว) บริเวณตัวอำเภอเชียงดาว เข้าสู่ที่ทำการเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าเชียงดาวระยะทางประมาณ 7 กิโลเมตร ขับรถเข้าป่า ไปเด่นหญ้าขัดประมาณ2 ช.ม. ระยะทางประมาณ 20 กม. ถึงจุดเริ่มเดินการเดินเท้าที่หน่วยฯ เด่นหญ้าขัด
โดยรถประจำทาง
จากจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งช้างเผือกสายเชียงใหม่-เชียงดาว มาลงที่ปากทางเข้าตำบลแม่นะ เช่ารถยนต์ไปส่งหน่วยพิทักษ์ป่าขุนห้วยแม่กอก ราคาประมาณเที่ยวละ 700 บาท บริเวณนี้ยังใช้เป็นจุดพักแรมและเป็นแหล่งหากินของไก่ฟ้าหางลายขวาง
เส้นทางขึ้นดอยหลวงเชียงดาวมี 3 เส้นทาง คือ
1.) เส้นทางบ้านถ้ำ เป็นเส้นทางชัน โหดที่สุด ไม่เหมาะแก่การขึ้น ส่วนใหญ่จะใช้เส้นทางนี้ในการลง
2.) เส้นทางเด่นหญ้าขัด ต.แม่นะ อ.เชียงดาว เดินสบายที่สุด แต่ต้องเช่ารถขึ้นไปส่งค่อนข้างไกล (ค่ารถที่จะไปส่งตรงทางขึ้นดอยที่เด่นหญ้าขัด 1,000 บาท) เป็นเส้นทางที่นิยมใช้มากที่สุด ถือเป็นเส้นทางที่ไกลที่สุดจากจุดเริ่มต้นขึ้นไปถึงยอดดอย การเดินเท้าจากหน่วยฯ เด่นหญ้าขัด ระหว่างทางจะมีทั้งพันธุ์ไม้ทั่วไป และพันธุ์ไม้หายาก จากระดับที่สูงขึ้นและสูงขึ้น ไต่ไปตามทางที่ทั้งลื่นและแคบ บางช่วงก็กว้างพอที่จะเดินแบบเกาะกลุ่มกันได้ บางช่วงก็แคบชนิดที่ต้องเดินเรียงเดี่ยวเท่านั้น
3.) เส้นทางนาเลา ค่อนข้างจะรก สามารถควบคุมเวลาการเดินทางได้แน่นอนเส้นทางเด่นหญ้าขัดและเส้นทางนาเลา ใช้เวลาเดินทางใกล้เคียงกัน คือ ประมาณ 4-6 ชั่วโมง แล้วแต่สภาพร่างกาย
การผลิดอกนางพญาเสือโคร่ง : หลังวันที่ 7 มกราคม 2555
ติดต่อ : 08 1289 4139

ข้อมูลจากการท่องเที่ยวไทย

แม่สอด “ตลาดสุสานรถจักรยานบ้านท่าอาจ” อยู่ในแผนว่าจะไปซื้อจักรยานเก่าแล้ว

แม่สอดคึกคัก คนแห่สัมผัสอากาศหนาว-ช็อปจักรยานมือสอง

‘แม่สอด’คึกคัก คนแห่สัมผัสอากาศหนาว-ช็อปจักรยานมือสอง

นัก ท่องเที่ยวแห่เที่ยวตาก สัมผัสอากาศหนาวที่แม่สอดช่วงวันหยุดยาว ขณะที่ “ตลาดสุสานรถจักรยานบ้านท่าอาจ” คึกคัก คนแห่ขึ้นเรือไปเลือกซื้อรถจักรยานมือสองแน่นท่าเรือ…

เมื่อ วันที่ 22 ตุลาคม 2555 ผู้สื่อข่าวจังหวัดตาก รายงานบรรยากาศช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า จังหวัดตากมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดจำนวนมาก รวมทั้งบางส่วนยังหยุดยาวไปถึงวันที่ 23 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันปิยมหาราช นอกจากนักท่องเที่ยวจะไปโต้ลมหนาวตามอุทยานต่างๆ และน้ำตกในพื้นที่จังหวัดตากที่มีนับสิบแห่งแล้ว บริเวณชายแดนไทยพม่าด้าน อ.แม่สอด ก็มีนักท่องเที่ยวแวะเที่ยวหาซื้อของฝาก ซึ่งบางส่วนยังข้ามไป จ.เมียวดี ประเทศพม่า เพื่อหาซื้อของปลอดภาษีที่ตลาดบุเรงนอง นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวหาซื้อสินค้ามือสองฮิตติดอันดับเทียบเท่าตลาด โรงเกลือ ซึ่งมีมากมายแทบจะเหมือนสุสาน คือตลาดรถจักรยานสภาพเก่าใช้แล้วจากประเทศญี่ปุ่นที่มากที่สุดในประเทศไทย ที่ ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-พม่า ไม่กี่กิโลเมตร หรือที่ชาวอำเภอแม่สอดเรียก “ตลาดสุสานรถจักรยานบ้านท่าอาจ” ซึ่งผู้สื่อข่าวได้ไปสังเกตการณ์ตามท่าเรือหลายแห่ง พบว่ามีนักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันไปเลือกซื้อรถจักรยานมือสองนานาชนิด สนนราคาถูกมากตั้งแต่คันละพันบาทจนถึงราคาแพงเกือบหมื่นบาท ซึ่งราคานี้หากเป็นรถจักรยานนำเข้าจะตกหลายหมื่นบาททีเดียว โดยแต่ละวันจะมีทั้งนักท่องเที่ยวและนักเก็งกำไรต่างมาหาซื้อรถจักรยานจนท่า เรือหลายแห่งคึกคักกว่าปกติ

นาย พงศ์เทพ บัวทรัพย์ นายด่านศุลกากรแม่สอด เปิดเผยว่า ในรอบปีที่ผ่านมามีพ่อค้านำเข้ารถจักรยานสภาพเก่าใช้แล้ว จำนวน 37,664 คัน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 15,251,900 บาท (สิบห้าล้านสองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาท) ซึ่งรัฐสามารถเก็บภาษีได้กว่า 4 ล้านบาท เป็นที่น่าสังเกตว่า ปัจจุบันมีการนำเข้ารถจักรยานเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากมีราคาถูกเป็นที่นิยมทั้งผู้ซื้อไปใช้ บางส่วนก็ซื้อไปขายต่อได้กำไรงาม
http://www.thairath.co.th/content/region/300385

หมวดหมู่:Library, Travel

Working in Vietnam with singapore cute girl.

The Hanoi Opera House (Vietnamese: Nhà hát lớn Hà Nội) is an opera house in central Hanoi, Vietnam.

หมวดหมู่:Event, Job References, Sorawich's portfolio, Travel

วันนั้นนานมาแล้วที่ ระยอง

About 1989 ; I’m work for magazine name “Photo Thailand” .

This magazine about photography,we go to take a photo everywhere.

หมวดหมู่:Diary, Job References, Travel

How a cat sleep

หมวดหมู่:Gallery, Travel
%d bloggers like this: