อุทยาน แห่งชาติส่วนใหญ่จะเปิดให้ท่องเที่ยวได้ตลอดปี แต่จะมีบางแห่งมีกำหนดปิดเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดของพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวและธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติ มีการฟื้นฟูสภาพธรรมชาติ เกิดการกระจายตัวของการท่องเที่ยวไปในแหล่งท่องเที่ยวอื่น ประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวหลายแห่ง มีความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติอันเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ไม่ปลอดภัยในการเข้าไปท่องเที่ยวและพักแรม <<< ดูประกาศกรม คลิกที่นี่ >>>

สำหรับ อุทยานแห่งชาติบางแห่ง มีกำหนดเปิดการท่องเที่ยวเฉพาะจุดในแต่ละปีไม่แน่นอน ได้แก่ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เปิดให้ท่องเที่ยวยอดเขาพระบาท ซึ่งเป็นสถานที่มีหินรูปร่างแปลกๆ มีตำนานเกี่ยวข้องกัน เช่น หินบาตรคว่ำ ศิลาเจดีย์ ถ้ำฤาษี ลานแข่งรถพระอินทร์ หินรูปเต่าและรูปช้าง  

อุทยานแห่งชาติ กำหนดปิด
ของทุกปี
บริเวณที่ปิดการท่องเที่ยว
ภาคเหนือ
ขุนแจ 1 มี.ค. – 31 ต.ค. พักกางเต็นท์ เดินศึกษาธรรมชาติ ดูนก ชมทะเลหมอก ปั่นจักรยาน และถ่ายภาพ
ขุนน่าน 1 ก.ค. – 30 ก.ย. ลำน้ำว้าตอนบน
ขุนสถาน 1 ก.ค. – 30 ก.ย. ถ้ำละโอ่ง น้ำตกผาแดง น้ำตกขุนลี น้ำตกตาคลี น้ำตกน้ำลีหลวง และดอยธง
คลองตรอน 15 ม.ค. – 15 พ.ค. ยอดภูเมี่ยง
ดอยฟ้าห่มปก 1 พ.ค. – 30 ก.ย. ยอดดอยฟ้าห่มปก
ดอยภูคา 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. เดินป่าท่องธรรมชาติ เที่ยวน้ำตก เที่ยวถ้ำ และพักแรมดอยภูแว
1 ก.ค. – 30 ก.ย. ล่องแก่งน้ำว้า
ดอยสุเทพ-ปุย 1 พ.ค. – 30 ก.ย. ลานกางเต็นท์ยอดดอยปุย
ดอยหลวง 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. น้ำตกปูแดง น้ำตกวังแก้ว และน้ำตกจำปาทอง
ตาดหมอก 1 ก.ค. – 30 ก.ย. น้ำตกตาดหมอก และน้ำตกสองนาง
ทุ่งแสลงหลวง 1 ธ.ค. – 30 ก.ย. ทุ่งโนนสน
1 ก.ย. – 31 ต.ค. น้ำตกแก่งโสภา ถ้ำเดือนถ้ำดาว ถ้ำพระวังแดง สะพานสลิง (จุดกางเต็นท์พักแรม)
น้ำตกชาติตระการ 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. น้ำตกชาติตระการ น้ำตกนาจาน ผาแดง และผากระดานเลข
ภูซาง 1 ก.ค. – 30 ก.ย. ทางเดินศึกษาธรรมชาติป่าพรุภาคเหนือภูชมดาว (ดอยผาหม่นน้อย)
แม่เมย 1 พ.ค. – 31 ต.ค. บริเวณถ้ำแม่อุสุ
แม่ยม 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. แก่งเสือเต้น
แม่วงก์ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. ยอดเขาโมโกจู น้ำตกแม่กระสา และน้ำตกแม่เรวา
เวียงโกศัย 1 ก.ค. – 30 ก.ย. น้ำตกแม่เกิ้งหลวง
ศรีลานนา 1 ส.ค. – 31 ต.ค. น้ำตกม่อนหินไหล และน้ำตกป่าพูล
ศรีสัชนาลัย 1 มิ.ย. – 31 ต.ค. น้ำตกตาดดาว
ห้วยน้ำดัง 1 ก.ค. – 30 ก.ย. เส้นทางเดินป่าและล่องแพลำน้ำแม่แตง
ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก
แก่งกระจาน 1 ส.ค. – 31 ต.ค. บ้านกร่าง และเขาพะเนินทุ่ง
ลำคลองงู 1 มิ.ย. – 29 ก.พ. ถ้ำนกนางแอ่น และถ้ำเสาหิน
เขาแหลมหญ้า – หมู่เกาะเสม็ด 1 พ.ค. – 30 ก.ย. เกาะทะลุ และเกาะกุฎี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เขาใหญ่ 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. เส้นทางศึษาธรรมชาติ และบริเวณจุดชมวิวผาเดียวดาย
ภูกระดึง 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. ยอดภูกระดึง
ผาแต้ม 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. ป่าดงนาทาม
ภาคใต้
แก่งกรุง 1 ต.ค. – 25 ธ.ค. กิจกรรมท่องเที่ยวลำน้ำคลองยัน และเส้นทางศึกษาธรรมชาติบ้านบางจำ – ที่ทำการการอุทยานแห่งชาติ
เขาปู่-เขาย่า 15 พ.ย. – 15 ธ.ค. น้ำตกเหรียงทอง น้ำตกหนานปลิว น้ำตกควนประ น้ำตกปากแจ่ม น้ำตกน้ำปลิว และน้ำตกธาราวารินทร์
เขาพนมเบญจา 10 มิ.ย. – 31 ต.ค. ยอดเขาพนม
เขาสก 1 พ.ค. – 31 ต.ค. เส้นทางชมบัวผุด กม.111
1 มิ.ย. – 14 ธ.ค. น้ำตกสิบเอ็ดชั้น น้ำตกบางเลียบน้ำ ตั้งน้ำ น้ำตกโตนกลอย น้ำตกธารสวรรค์ ถ้ำน้ำทะลุ ถ้ำสี่รู และถ้ำค้างคาว
เขาหลวง 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. ยอดเขาหลวง
คลองพนม 1 พ.ค. – 31 ต.ค. เส้นทางชมบัวผุดบริเวณเขาหลังบ้านถ้ำผึ้ง
ตะรุเตา 16 พ.ค. – 15 พ.ย. หมู่เกาะอาดัง-ราวี
ใต้ร่มเย็น 15 ส.ค. – 30 พ.ย. เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะไกล เขาหนอง-สันเย็น และน้ำตกทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติใต้ร่มเย็น
ธารเสด็จ – เกาะพะงัน 1 ต.ค. – 23 ธ.ค. น้ำตกธารเสด็จ
ศรีพังงา 1 มิ.ย. – 30 ก.ย. น้ำตกตำหนัง น้ำตกโตนอู และน้ำตกโตนเด้ง
หมู่เกาะชุมพร 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. หมู่เกาะชุมพร (เฉพาะหมู่เกาะ)
หมู่เกาะพยาม 16 พ.ค. – 15 พ.ย. อ่าวไข่เต่า เกาะช้าง
หมู่เกาะเภตรา 1 พ.ค. – 31 ต.ค. หมู่เกาะเภตรา (เฉพาะหมู่เกาะ)
หมู่เกาะลันตา 16 พ.ค. – 31 ต.ค. เกาะรอก หินแดง – ม่วง และเกาะตุกนลิมา (เกาะห้า)
หมู่เกาะสิมิลัน 1 พ.ค. – 31 ต.ค. ปิดทั้งหมด
หมู่เกาะสุรินทร์ 1 พ.ค. – 31 ต.ค. ปิดทั้งหมด
หมู่เกาะอ่างทอง 1 พ.ย. – 30 พ.ย. ปิดทั้งหมด
หาดขนอม – หมู่เกาะทะเลใต้ 1 พ.ย. – 31 ม.ค. กิจกรรมล่องเรือในทะเล
1 พ.ย. – 29 ก.พ. น้ำตกท่าน้อย น้ำตกหนานไผ่ และน้ำตกเสม็ดชุน
1 พ.ย. – 29 ก.พ. ถ้ำวังทอง
หาดเจ้าไหม 15 พ.ค. – 15 พ.ย. เกาะมุกต์ ถ้ำมรกต เกาะกระดาน เกาะเชือก และเกาะแหวน
แหลมสน 16 พ.ค. – 15 พ.ย. หมู่เกาะกำ

http://www.dnp.go.th/parkreserve/close_np.asp?lg=1 

Advertisements
หมวดหมู่:Library, Travel
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: