หน้าแรก > Library > Symbol สำหรับใช้ใน BB Messenger

Symbol สำหรับใช้ใน BB Messenger

วิธีใช้งานก็ง่ายแสนง่ายครับ เพียงแค่ Copy ข้างล่างนี้ไป แล้วส่งเข้าอีเมลตัวเองใน BB ทีนี้ พอเวลาใช้งาน เพื่อความสะดวก เราก็อาจจะ Save เข้า MemoPad แล้วก็เปิด แล้วก็เลือกสัญลักษณ์ที่ต้องการ แล้วก็ Copy แล้วไป Paste ณ ที่ ที่ต้องการได้แล้วครับ

[  ] BlackBerry Logo ( อันนี้ในคอม มันไม่โชว์ครับ แต่ในBB โชว์ครับ)
[ ¡ ] inverted exclamation mark
[ ¢ ] cent
[ £ ] pound
[ ¤ ] currency
[ ¥ ] yen
[ € ] euro sign
[ ¦ ] broken vertical bar
[ § ] section
[ ¨ ] spacing diaeresis
[ © ] copyright
[ ª ] feminine ordinal indicator
[ « ] left angle quotation mark
[ ¬ ] negation

[ ] soft hyphen
[ ® ] registered trademark
[ ™ ] trademark
[ ¯ ] spacing macron
[ ° ] degree – e.g. 45°
[ ± ] plus-or-minus
[ ² ] superscript 2
[ ³ ] superscript 3
[ ´ ] spacing acute
[ µ ] micro
[ ¶ ] paragraph
[ · ] middle dot
[ ¸ ] spacing cedilla
[ ¹ ] superscript 1
[ º ] masculine ordinal indicator
[ » ] right angle quotation mark
[ ¼ ] fraction 1/4
[ ½ ] fraction 1/2
[ ¾ ] fraction 3/4
[ ¿ ] inverted question mark
[ × ] multiplication
[ ÷ ] division

Miscellaneous Symbols

[ ℠ ] Service Mark
[ № ] numero symbol – number sign
[ Ω ] Ohm
[ ☀ ] sunshine – sun
[ ☁ ] cloudy – cloud
[ ☂ ] raining – rain
[ ☃ ] snow – snowman
[ ☇ ] lightning
[ ☎ ] phone number – phone service
[ ☐ ] check box – ballot box
[ ☑ ] ballot box check mark
[ ☹ ] frowning face
[ ☺ ] smiley face
[ ☻ ] black smiley face
[ ✆ ] public pay phone
[ ✉ ] envelope mail email
[ ✓ ] check mark
[ ✗ ] ballot X
[ ↓ ] downwards arrow

Astrological Symbols

[ ♈ ] Aries
[ ♉ ] Taurus
[ ♊ ] Gemini
[ ♋ ] Cancer
[ ♌ ] Leo
[ ♍ ] Virgo
[ ♎ ] Libra
[ ♏ ] Scorpio
[ ♐ ] Sagitarius
[ ♑ ] Capricorn
[ ♒ ] Aquarius
[ ♓ ] Pisces

Cards

[ ♠ ] black spade suit
[ ♡ ] red heart suit
[ ♢ ] red diamond suit
[ ♣ ] black club suit = shamrock
[ ♤ ] red spade suit
[ ♥ ] black heart suit = valentine
[ ♦ ] black diamond suit
[ ♧ ] red club suit

[ ℃ ] Celsius
[ ℅ ] care of
[ ℉ ] Farenheit
[ № ] numero symbol – number sign
[ ℗ ] Sound Recording Copyright
[ ℞ ] Prescription Take pharmaceutical symbol
[ Ω ] Ohm
[ ℧ ] Inverted Ohm
[ ☀ ] sunshine – sun
[ ☁ ] cloudy – cloud
[ ☂ ] raining – rain
[ ☃ ] snow – snowman
[ ☄ ] comet
[ ★ ] star solid
[ ☆ ] star outline
[ ☇ ] lightning
[ ☈ ] thunderstorm
[ ☉ ] sun
[ ☊ ] ascending node
[ ☋ ] descending node
[ ☌ ] conjunction
[ ☍ ] opposition
[ ☎ ] phone number – phone service
[ ☏ ] phone symbol outline
[ ☐ ] check box – ballot box
[ ☑ ] ballot box check mark
[ ☒ ] ballot box with X
[ ☓ ] Saltire – St. Andrew’s Cross
[ ☚ ] left-pointing index finger
[ ☛ ] right-pointing index finger
[ ☜ ] left-pointing index finger
[ ☝ ] upwards pointing index finger
[ ☞ ] right pointing index finger
[ ☟ ] downwards pointing index finger
[ ☠ ] skull & crossbones
[ ☡ ] caution sign
[ ☢ ] radioactive sign
[ ☤ ] Caduceus or “Kerykeion”
[ ☥ ] Ankh
[ ☦ ] Eastern Christian Cross
[ ☧ ] Chi Rho Cross
[ ☨ ] Patriarchal Cross
[ ☩ ] Greek Cross
[ ☪ ] Crescent Moon & Star
[ ☫ ] Farsi symbol
[ ☬ ] Adi Shakti
[ ☭ ] hammer & sickle
[ ☮ ] peace sign
[ ☯ ] yin & yang
[ ☰ ] trigram Heaven
[ ☱ ] trigram Lake
[ ☲ ] trigram Fire
[ ☳ ] trigram Thunder
[ ☴ ] trigram Wind
[ ☵ ] trigram Water
[ ☶ ] trigram Mountain
[ ☷ ] trigram Heaven
[ ☸ ] Dharma Wheel
[ ☹ ] frowning face
[ ☺ ] smiley face
[ ☻ ] black smiley face
[ ◊ ] lozenge
Letterlike Symbols

[ ℘ ] script capital P = power set = Weierstrass p
[ ℑ ] blackletter capital I = imaginary part
[ ℜ ] blackletter capital R = real part symbol
[ ℵ ] alef symbol = first transfinite cardinal
[ ← ] leftwards arrow
[ ↑ ] upwards arrow
[ → ] rightwards arrow
[ ↓ ] downwards arrow
[ ↔ ] left right arrow
[ ↵ ] downwards arrow with corner leftwards = carriage return
[ ⇐ ] leftwards double arrow
[ ⇑ ] upwards double arrow
[ ⇒ ] rightwards double arrow
[ ⇓ ] downwards double arrow
[ ⇔ ] left right double arrow

Celestial and Astrological Symbols
[ ☽ ] waxing crescent moon
[ ☾ ] waning crescent moon
[ ☿ ] Mercury
[ ♀ ] Venus – Female symbol
[ ♁ ] Earth symbol
[ ♂ ] Mars – Male symbol
[ ♃ ] Jupiter
[ ♄ ] Saturn
[ ♅ ] Uranus
[ ♆ ] Neptune
[ ♇ ] Pluto

Cards
[ ♔ ] White King
[ ♕ ] White Queen
[ ♖ ] White Rook
[ ♗ ] White Bishop
[ ♘ ] White Knight
[ ♙ ] White Pawn
[ ♚ ] Black King
[ ♛ ] Black Queen
[ ♜ ] Black Rook
[ ♝ ] Black Bishop
[ ♞ ] Black Knight
[ ♟ ] Black Pawn

Musical Symbols
[ ♩ ] musicalquarter note
[ ♪ ] musical eighth note
[ ♫ ] musical single bar note
[ ♬ ] musical double bar note
[ ♭ ] flat note
[ ♮ ] natural note
[ ♯ ] sharp note]

Miscellaneous
[ ♨ ] hot springs
[ ✁ ] cut above
[ ✂ ] cut here
[ ✃ ] cut below
[ ✄ ] scissors]
[ ✆ ] public pay phone
[ ✇ ] film reel – tape spool
[ ✈ ] airport jet airplane
[ ✉ ] envelope mail email
[ ✌ ] victory sign
[ ✍ ] signature – sign here
[ ✎ ] pencil diagonal down
[ ✏ ] pencil
[ ✐ ] pencil diagonal up
[ ✓ ] check mark
[ ✔ ] heavy check mark
[ ✕ ] multiplication sign X
[ ✖ ] heavy multiplication sign X
[ ✗ ] ballot X
[ ✘ ] heavy ballot X
[ ✝ ] Latin Roman Cross
[ ✞ ] Latin Cross 3D shadow
[ ✟ ] Latin Cross outline
[ ✠ ] Maltese Cross
[ ✡ ] Star of David
[ ❛ ] quotation mark single turned comma
[ ❜ ] quotation mark single comma
[ ❝ ] quotation mark double turned comma
[ ❞ ] quotation mark double comma

จาก http://pdamobiz.com/forum/forum_posts.asp?TID=223418&PN=1&TPN=1

Advertisements
หมวดหมู่:Library
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: